Yhteystiedot Rauma-Info Haku Palvelut Hallinto Pöytäkirjat Linkit Palaute
 

Huvia & hyötyä

Avoimet työpaikat

Kaavoitus

Kartat

Kaupunginteatteri

Kaupunki tiedottaa

Kirjasto

Matkailu

Rakentaminen

Tarjouspyynnöt

Tiedotuslehdet
 

Sähköiset palvelut

Kuntalaisaloite

Kysymystori

Lomakepalvelu

Palautteet

Päivähoitohakemus

Pöytäkirjat

Valtuuston kokoukset

Lisää sähköisiä...

  Ajankohtaista

Kouluterveyskyselyssä selvitettiin
ilon- ja huolenaiheita

Raumalla toteutettiin maalis-huhtikuussa peruskoulujen 8.-9.-luokkalaisille sekä lukion ja Winnovan 1.-2.-vuosikurssin opiskelijoille kouluterveyskysely, joka pidetään joka toinen vuosi. Kysely tuottaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, koetusta terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta.

Edelliseen tutkimukseen verrattuna ilonaiheiksi koettiin peruskoulun 8. ja 9. luokkien oppilailla vanhempien työttömyyden vähentyminen, läheiset ystävyyssuhteet yleistyminen. Lisäksi viikoittain koetut niska-hartiakivut ja päänsärky vähentyivät. Koululääkärin, koulukuraattorin sekä koulupsykologin vastaanotolle pääsy koettiin aiempaa helpommaksi.

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla ilonaiheina koettiin liikunnan harrastamisen lisääntyminen vapaa-ajalla. Lisäksi huumekokeilut vähentyivät. Koululääkärin ja kouluterveydenhoitajan vastaanotolle pääsy koettiin myös aiempaa helpommaksi. Koulunkäynnin vaikeuksiin saatiin entistä yleisemmin apua.

Huolenaiheina yleisesti tarkasteltuna turvattomuuden tunne lisääntyi ja fyysistä uhkaa koettiin aiempaa enemmän. Aamupalan syöminen arkisin ja perheiden yhteinen ateriointi iltaisin vähentyivät. Myös koululounaan syöminen vähentyi. Myöhään valvominen koulupäiviä edeltävinä iltoina yleistyi ja koulupäivinä koettiin väsymystä.

Peruskoulun oppilaiden osalta vanhemmat tiesivät aiempaa heikommin lapsensa viikonloppuiltojen viettopaikan. Päivittäinen tupakointi sekä humalajuominen lisääntyivät ja toistuvien rikkeiden teko lisääntyi. Hampaita ilmoitti harjaavansa harvemmin kuin kaksi kertaa päivässä yli 40 % vastanneista. Koulun fyysiset työolot koettiin puutteelliseksi ja kuulluksi tuleminen koulussa vähentyi. Opiskeluun liittyvät vaikeudet lisääntyivät.

Kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty lasten ja nuorten parissa työskentelevien kesken ja tulosten julkistamisen yhteydessä on valittu painopistealueiksi turvattomuuden tunteen vähentäminen ja normaalin elämänrytmin vahvistaminen. Siihen kuuluvat säännölliset ateriat, riittävä uni ja liikunnan lisääminen. Yhteisenä tavoitteena on tuoda turvaa ja rytmiä nuorten elämään.

Raumalla kouluterveyskysely on toteutettu vuodesta 1997 lähtien.
 

   


Ajankohtaista -sivulle

Kaupungin etusivulle

 

 
29.01.2013