Yhteystiedot Rauma-Info Haku Palvelut Hallinto Pöytäkirjat Linkit Palaute
 

Huvia & hyötyä

Avoimet työpaikat

Kaavoitus

Kartat

Kaupunginteatteri

Kaupunki tiedottaa

Kirjasto

Matkailu

Rakentaminen

Tarjouspyynnöt

Tiedotuslehdet
 

Sähköiset palvelut

Kuntalaisaloite

Kysymystori

Lomakepalvelu

Palautteet

Päivähoitohakemus

Pöytäkirjat

Valtuuston kokoukset

Lisää sähköisiä...

  Ajankohtaista

Selvitys Rauman henkilöjunaliikenteestä valmistunut

Henkilöjunaliikenteen palauttamista Raumalle ei nähdä kannattavana juuri valmistuneessa selvityksessä Rauman henkilöjunaliikenteestä. Tehtyjen arvioiden perusteella Rauman matkustajamäärät eivät vaikuta riittäviltä. Parempana vaihtoehtona raportissa pidetään linja-autoilla toteutettavien liityntäliikenneyhteyksien sekä suorien linja-autoyhteyksien kehittämistä. Selvityksessä on tarkasteltu henkilöjunaliikenteen kysyntäpotentiaalia, ratatekniikkaa ja radan rakenteita sekä junakalustoa ja aikatauluja.

Rauman ja Kokemäen välisen henkilöjunaliikenteen matkustajaennuste on eri menetelmin arvioituna 70 000-100 000 matkustajaa vuodessa eli 14-20 matkustajaa junavuoroa kohti. Tällä ennusteella junakaluston kapasiteetin käyttöaste jäisi noin 10 prosenttiin eli hyvin alhaiseksi. Junaliikenteeseen ei synny riittävän suurta peruskuormitusta, koska väliltä Rauma-Kokemäki puuttuu jo radan linjauksenkin takia merkittävä työmatkaliikenne. Rauman liikenne olisikin luonteeltaan kaukojunaliikennettä Tampereelle ja sieltä eteenpäin. Matkustajamääriä vähentää myös Rauman sijainti meren rannalla. Aseman vaikutusalue jäisi sisämaakaupunkeja pienemmäksi, koska matkustajia ei saada kaikista suunnista.

Tehokas henkilöliikenne Raumalle edellyttäisi sähkömoottorijunien käyttöä. Pääkaupunkiseudun lähiliikenteestä mahdollisesti vapautuva kalusto on elinkaarensa loppupäässä. Sen matkustusmukavuus on vain tyydyttävä ja varaosia on vaikea saada. Uuden kaluston hankinnassa olisi ratkaistava sen rahoitus, huolto ja kunnossapito.

Ratateknisesti Rauma-Kokemäki –rataosuus on optimoitu tavarajunaliikenteen tarpeisiin. Nopeuksien nosto edellyttäisi mm. kaarteiden kallistuksen pienentämistä. Hyvätasoisen henkilöliikenteen aloittaminen edellyttäisi myös muutoksia alueen tavaraliikenteeseen.

Yhteyksiä Raumalta muualle Suomeen voitaisiin helpoimmin kehittää parantamalla syöttöliikennettä junayhteyksille sekä nopeuttamalla suoria linja-autoyhteyksiä. Vaihdot pitäisi saada sujuviksi ja lippujärjestelmän tulisi olla helposti hallittava. Raportissa esitetään kaikkiaan kahdeksan kehittämiskohdetta yhteysvälille Rauma-Helsinki ja viisi kehittämiskohdetta yhteysvälille Rauma-Tampere.

 
Henkilöjunaliikenneselvityksen
projektipäällikkönä toimi Marko Nyby


Ajankohtaista -sivulle

Kaupungin etusivulle

 

 
29.01.2013