Kaukopalvelu on kirjastojen välistä lainaus- ja jäljennepalvelua. Tilaamme muista kirjastoista kaukolainaksi aineistoa, jota ei ole Satakirjastojen kokoelmissa. Satakirjastojen kesken lähetetään seutulainoja.

Lähetämme kaukolainoja muihin kirjastoihin harkinnan mukaan: emme yleensä lähetä kaukolainaksi aineistoa, jota on myös Varastokirjastossa tai jossakin maakuntakirjastossa.

Kaukopalveluasioita hoidetaan pääkirjaston tietopalvelussa puh. 02 834 4531.
kirjasto@rauma.fi

Kaukopalvelun asiakkaalla tulee olla kirjastokortti ja lainausoikeus.

Kaukopalvelupyyntölomakkeeseen merkitään mahdollisimman täydelliset tiedot tarvittavasta aineistosta. Tärkeää on myös merkitä tarvitaan viimeistään –päivämäärä, jonka jälkeen kyseinen aineisto ei ole enää tarpeen. Kaukopalvelupyyntö jätetään pääkirjaston tietopalveluun. Kirjastossa selvitetään, missä kirjastossa aineisto on saatavana, ja tehdään kaukopalvelutilaus.

Tilaus raukeaa, mikäli aineistoa ei ole saatu asiakkaan ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Ilmoitamme saapuneesta kaukolainasta puhelimitse, sähköpostilla tai postitse. Laina noudetaan pääkirjaston alakerran tietopalvelusta ja palautetaan samaan paikkaan. Lähettäjäkirjasto määrää laina-ajan pituuden ja muut lainausehdot (esim. kotilaina vai lukusalilaina), sekä missä muodossa lainan saa (esim. mikrokorttina, kirjana, kopioina jne.). Tarvittaessa kirjastoon voi ottaa yhteyttä lainan uusimiseksi. Lainauskuitit tulee palauttaa aineiston mukana.