Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen etusivulle  

   
 
Kansalaisopisto Kirjasto Kuvataidekoulu Kulttuuri Liikunta Matkailu Musiikkiopisto Musiikkiopisto Nuoriso
  Oikopolkuja palveluihin

Lapsille ja lapsiperheille

Nuorille

Senioreille / eläkeläisille

Erityisryhmille

Matkat ja retket

Tapahtumakalenteri

Vuokrattavat tilat

Matkailun sivuille
 
 
RaunoonMaailmanperintö, Unesco, World heritage, Patrimoine mondial
Hallinto ja yhteystiedot

Esittely

Lautakunta

Avustukset

Yhteystiedot

Palaute
 


 

 

Katso organisaatiokaavio (Word) >>

Nykyinen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen organisaatio jakautuu kolmeen tulosalueeseen kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinto, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut sekä opistopalvelut sekä kahdeksaan tulosyksikköön. Virastoelimenä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus.  Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen liittyvät myös läheisesti kaupungin organisaation ulko-puolella toimivat Rauman taidemuseo, Rauman merimuseo sekä Rauman kaupunginteatteri, joille ohjautuu kaupungin avustusta toimintaan kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksessa tehtävän valmistelun pohjalta.

Organisaatiouudistus

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen syntymisen lähtöpisteenä voidaan pitää valtuuston 30.10.2006 §:ssä 125 tekemää päätöstä organisaatiouudistuksesta, jonka mukaan 1.1.2008 alkaen Rauman kaupunkiorganisaatioon muodostetaan kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus. Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus kokosi toiminnallisesti yhteen silloisten liikunta-nuorisolautakunnan ja kirjasto-kulttuuri-lautakunnan alaisen toiminnan. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen yhteyteen liitettiin ennen opetustoimen yhteydessä toimineet musiikkiopisto ja kansalaisopisto sisältäen kuvataidekoulun.

Valmistelun lähtökohtana oli Rauman kaupungin strategia ja siihen pohjautuva organisaatiouudistus, jonka tavoitteena oli toimintojen ja palveluiden uudelleenjärjestely siten, että ne muodostavat entistä selkeämpiä ja toiminnallisesti toisiinsa kytkeytyvien prosessien kokonaisuuksia.

Valtuuston päätöksen mukaisesti valtuustokauden viimeinen vuosi 2008 toimittiin väliaikaisessa organisaatiossa siten että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen alaista toimintaa hallinnoi kaksi lautakuntaa, liikunta-nuorisolautakunta ja kirjasto-kulttuurilautakunta, jotka päättivät asioista alaistensa toimijoiden osalta. Lautakunnilla oli sama esittelijä. Vuoden 2008 alusta ennen opetustoimen lautakunnan alaisuudessa olleet musiikkiopisto ja kansalaisopisto siirrettiin kirjasto-kulttuurilautakunnan alaisuuteen. Opistoilla oli myös omat johtokuntansa.  Vuoden 2009 alusta lautakunnat yhdistyivät kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnaksi, joka tällä hetkellä hallinnoi koko kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen alaista toimintaa. Samasta ajankohdasta myös opistojen johtokunnat lakkautettiin. 

  Ajankohtaista

 
 
  

27.05.2013   

 

© Copyright 2010 Rauman kaupunki