• Deutsch (DE-CH-AT)
  • Finnish (Suomi)
  • French (Fr)
  • Russian (CIS)
  • Thai (ภาษาไทย)
  • Polish (Poland)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)

Töötamine Soomes

Teavet tööelu reeglitest, töölubadest ja Soome töökultuurist leidub eri keeltel töö- ja ettevõtluse ministeeriumi kodulehel. Veebilehel on teavet töölepingu sõlmimisest, miiniumpalgast, tulumaksust ja sotsiaalkindlustusest.

Soome tulevate

Töö otsing
Töö otsingus on tähtis olla ise aktiivne. Võtke julgesti kontakti tööandjaga. Soomes tööandjad tahavad näha diplomeid ja töötunnistusi eelmistest töökohtadest. Tehke tõlge dipliomitest ja tunnistustest soome ja inglise keelde. Võtke diplomid ja tunnistused alati kaasa kui lähete kohtuma tööandjaga.

Internet on tähtis vahend tööotsingus. Töö- ja ettevõtluse büroosse teatatud vabad tööpaigad leiate veebilehel mol.fi. Veebileht on soome, rootsi ja inglise keeles. Mitmed ettevõtted teatavad vabadest töökohtadest omal veebilehel. Rauma linna vabad töökohad leiate http://www.rauma.fi/rekry/

Töö- ja ettevõtluse büroos on teavet tööst ja koolitusest. Kui olete registreerinud ennast tööbüroo kliendiks, saate konsultatsiooni ja abi töökoha otsingus. Kliendi kasutuses on tööotsingupunkt, kus on võimalik õppida arvuti kasutamist ja tööotsingut. Kasutusel on tasuta internetühendus, päevalehed, telefon ja faks töökoha otsingu jaoks.

Rauma piirkonna töö- ja ettevõtluse büroo Aittakarinkatu 21 26100 RAUMA Immigratsiooniteenused tel. 010 6 043829

Oma firma on üks moodus saada tööd. Firma asutamises ja raamatupidamise küsimustes annab nõu Rauman kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalvelut. Teenus on tasuta.

Rauma piirkonna töö- ja ettevõtluse büroo ettevõtte teenused organiseerib algava firma juhtidele koolitust ja vaatab läbi stardirahatoetuse avaldusi. Stardiraha on mõeldud ettevõtte tegevuse alustamise algperioodi palgamaksmise kuludeks. Lisateavet tel. 010 60 43870.

Soome maksusüsteem

Töösuhete küsimused

Ametiühinguliikumise ABC