• Deutsch (DE-CH-AT)
  • Estonian - et
  • Finnish (Suomi)
  • French (Fr)
  • Russian (CIS)
  • Polish (Poland)
  • Español(Spanish Formal International)
  • English (United Kingdom)

สุขภาพอนามัย

 

การบริการดูแลด้านสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานในเขตเมืองเรามา

สภาเมืองเรามามีหน้าที่จัดให้บริการดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรของเมือง และโรงพยาบาลประจำจังหวัดซาตากุนตา (Satakunnan sairaanhoitopiiri www.satshp.fi) มีหน้าที่ในการบริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน

การติดต่อกับหน่วยบริการสามารถทำได้ทั้งติดต่อด้วยตนเองและทางโทรศัพท์ ด้วยภาษาฟินนิชหรืออังกฤษ ท่านสามารถส่งข้อความทางอีเมล์เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเยอรมันได้อีกด้วย

อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การขอคำแนะนำสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือการรับบริการทางด้านสุขภาพทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 835 2670

หมายเหตุ ผู้ป่วยชาวต่างชาติทั้งหมด (ทั้งในกรณีเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน) รับการรักษาได้ที่ ศูนย์พยาบาลทางด้านสุขภาพของเรามา (Rauman pääterveysasema) ที่อยู่ Steniuksenkatu 2

การบริการด้านสุขภาพในกรณีเร่งด่วน

ศูนย์บริการด้านสุขภาพฉุกเฉิน (Päivystys)คือที่ศูนย์พยาบาลทางด้านสุขภาพของเรามา (pääterveysasema) ที่อยู่ Steniuksenkatu 2 โทรศัพท์ (02) 835 2670

ศูนย์บริการด้านสุขภาพฉุกเฉินจะให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ผู้ป่วยที่ต้องการการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน และผู้ป่วยที่มีสภาพอาการทรุดอย่างรวดเร็วและน่าเป็นห่วง

ท่านสามารถศูนย์บริการด้านสุขภาพฉุกเฉินได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

เมื่อผู้ป่วยมาถึงศูนย์บริการด้านสุขภาพฉุกเฉิน พยาบาลจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ความฉุกเฉิน

ท่านจะต้องรับหมายเลขรอรับบริการ เมื่อถึงหมายเลขของท่าน พยาบาลจะเชิญท่านไปที่พบเพื่อลงทะเบียน สอบถามข้อมูลอาการและจะประเมินความเร่งด่วนในการบริการและประเมินเบื้องต้นว่าท่านควรถูกได้รับการดูแลรักษาในลักษณะใด แต่อย่างไรก็ตามการประเมินอาการเบื้องต้นของพยาบาลไม่ใช่การกำหนดลำดับการเข้าพบแพทย์ หากมีคิวยาว อาจจะใช้เวลานานกว่าท่านจะได้พบ

รถฉุกเฉิน โทรศัพท์ 112

ในกรณีฉุกเฉิน (เช่น อุบัติเหตุ เจ็บป่วยกะทันหัน) โปรดโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 112 เพื่อติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของซาตากุนตา (Satakunnan pelastuslaitos) เพื่อขอรถพยาบาล โดยผู้ป่วยจะได้รับการปฐมพยาบาลที่ที่เกิดเหตุและถูกนำส่งไปยังแพทย์

การบริการด้านสุขภาพในกรณีไม่เร่งด่วน

การนัดหมายแพทย์และพยาบาล ติดต่อที่ศูนย์พยาบาลทางด้านสุขภาพของเรามา (pääterveysasema) ที่อยู่ Steniuksenkatu 2 เรามา วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-16.00 วันศุกร์ เวลา 8.00-15.00

พิจารณาตามที่อยู่ของผู้ป่วย ว่าเป็นเขตพื้นที่ทางตอนใต้ / ตอนเหนือของเมือง อัวติลา ลัปปิและโกดิสโยกิ

หมายเหตุ สำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะสอบถามที่อยู่ของท่านและแจ้งว่าเขตพื้นที่ของท่านคือเขตใด

โทรศัพท์(02) 823 1011 อัวติลา การนัดหมายเวลาพบแพทย์ สำหรับกรณีฉุกเฉิน เวลา 8.00-9.00 การนัดหมายเวลาพบแพทย์ในกรณีทั่วไปและเรื่องอื่นๆ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา12.00-14:30 และวันศุกร์ เวลา 12.00-13:30

การนัดหมายเวลาพบแพทย์´และ การนัดหมายเวลาพบพยาบาล

ในกรณีฉุกเฉินเจ็บป่วยกะทันหัน ท่านสามารถมาได้ทันทีที่ศูนย์บริการด้านสุขภาพฉุกเฉิน โดยไม่ต้องนัดหมายเวลา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-11.00 หากนอกเวลาที่กำหนด โปรดนัดหมายเวลาก่อน

การนัดหมายเวลาพบแพทย์ สำหรับกรณีฉุกเฉิน เวลา 8.00-9.30
การนัดหมายเวลาพบแพทย์ในกรณีทั่วไปและเรื่องอื่นๆ เวลา
12.00-15.00

โทรศัพท์(02) 835 2400
เขตพื้นที่ทางตอนใต้
โทรศัพท์(02) 835 2490
เขตพื้นที่ทางตอนเหนือ

 

โทรศัพท์(02) 826 0205 ลัปปิ การนัดหมายเวลาพบแพทย์ สำหรับกรณีฉุกเฉิน เวลา 8.00-9.00 การนัดหมายเวลาพบแพทย์ในกรณีทั่วไปและเรื่องอื่นๆ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-14:30 และวันศุกร์ เวลา 12.00-13:30

โทรศัพท์ (02) 823 2243 โกดิสโยกิ การนัดหมายเวลาพบแพทย์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30-10.00

คลินิก

คลินิกคุมกำเนิด คลินิคสุขภาพแม่ และคลินิกสุขภาพด์ก
เจ้าหน้าที่ประจำคลินิค
ผู้ช่วยหัวหน้าแพทย์ คุณ
Mari Siitari-Mattila
หัวหน้าพยาบาล คุณ
Maritta Komminaho โทรศัพท์ 040 180 9704

คลินิกคุมกำเนิด /
Ehkäisyneuvola
ตั้งอยู่ที่ศูนย์พยาบาลทางด้านสุขภาพ Nortamonkadun terveysasema ที่อยู่ Nortamonkatu 30 เรามา

การนัดหมายเวลาพบแพทย์และพยาบาล
จันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-16.00 โทรศัพท์ (02) 835 2903 และวันศุกร์ เวลา 8.00-14.00

คลินิกคุมกำเนิดให้บริการแก่ผู้ติดต่อที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี สตรีหลังการคลอดบุตร ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไรจะมีสิทธิรับบริการต่างๆจากคลินิกนี้เป็นเวลา 2 ปี ผู้ใช้บริการสามารถขอคำปรึกษาเป็นการส่วนบุคคล ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์ การสมรส รวมถึงการคุมกำเนิดโดยฮอร์โมนแบบฉุกเฉินและการยุติการตั้งครรภ์ โดยข้อมูลการปรึกษาจะถูกเก็บเป็นข้อมูลลับ

คลินิคสุขภาพแม่ / Äitiysneuvola
ตั้งอยู่ที่ศูนย์พยาบาลทางด้านสุขภาพ Nortamonkadun terveysasema ที่อยู่ Nortamonkatu 30 เรามา

ติดต่อสอบถาม วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 โทรศัพท์ 0401809861 (ติดต่อเป็นภาษาฟินนิชและอังกฤษ)


ท่านสามารถติดต่อคลินิกสุขภาพแม่เมื่อท่านมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการรอคลอดบุตร คลินิกสุขภาพแม่ให้การดูแลสุขภาพของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ทารกและครอบครัว และช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่กำลังจะเป็นคุณพ่อและคุณแม่ อีกทั้งยังติดตามการตั้งครรภ์ ตรวจสอบสภาวะครรภ์และเด็กและสแกนอัลตราซาวด์ แต่ละครอบครัวของผู้ใช้บริการจะมีเจ้าหน้าที่ด้านดูแลสุขภาพประจำ ซึ่งท่านสามารถปรึกษาด้วยได้และข้อมูลการปรึกษาพูดคุยจะถูกเก็บเป็นข้อมูลลับ คลินิกสุขภาพแม่มีการร่วมมือในการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดกับคลินิกสุขภาพเด็ก ศูนย์บริการสุขภาพประจำหน่วยงานและโรงพยาบาลที่ผู้ใช้บริการจะไปคลอดบุตร

คลินิกสุขภาพเด็ก / Lastenneuvola
ตั้งอยู่ที่ศูนย์พยาบาลทางด้านสุขภาพ Nortamonkadun terveysasema ที่อยู่ Nortamonkatu 30 เรามา

ติดต่อสอบถาม วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 โทรศัพท์ (02) 835 2922 (ติดต่อเป็นภาษาฟินนิชและอังกฤษ)

คลินิกสุขภาพเด็กจะดูแลติดตามการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเข้าเรียน ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพและบริการฉีดวัคซีนให้แก่เด็ก แต่ละครอบครัวจะได้รับการดูแลสนับสนุนในด้านการเลี้ยงดูบุตรเป็นการส่วนตัว และข้อมูลจากการพูดคุยปรึกษาจะถูกเก็บเป็นข้อมูลลับ หากเด็กเกิดเจ็บป่วยหรือครอบครัวเกิดปัญหาวิกฤติก็จะมีเจ้าหน้าที่ด้านดูแลสุขภาพประจำครอบครัวนั้นๆให้

ความช่วยเหลือ คลินิกสุขภาพเด็กมีการร่วมมือในการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดกับคลินิกสุขภาพแม่ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักบำบัดปัญหาในการพูด และเจ้าหน้าที่ของสถานเลี้ยงดูเด็ก

การบริการด้านสุขภาพแก่นักเรียนและนักศึกษา / Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

ที่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆจะมีพยาบาลและแพทย์ประจำ ดูแลในด้านการเติบโตและการพัฒนาตามวัยของนักเรียนและนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ประจำด้านสุขภาพของนักเรียนและนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแพทย์ คุณ
Seppo Salin
หัวหน้าพยาบาล คุณ Sirpa Maijala โทรศัพท์ (02) 835 2874 หรือ 040 180 9705

การดูแลด้านสุขภาพปากและฟัน / Hampaiden ja suun terveydenhuolto

ศูนย์พยาบาลทางด้านสุขภาพ (Terveyskeskus) ดูแลรับผิดชอบด้านสุขภาพปากและฟันของประชากรของเมืองเรามา โดยผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ศูนย์ดูแลสุขภาพฟัน (Keskushammashoitola) ที่อยู่ Steniuksenkatu 2 เรามา
การนัดหมายเวลา
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-15.00 โทรศัพท์ (02) 835 2820
สอบถามเรื่องอื่นๆ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-15.00 โทรศัพท์ 02) 835 2821

การบริการด้านพยาบาลที่ที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการ / Kotisairaanhoito

ติดต่อสอบถามด้านบริการด้านพยาบาลที่บ้าน โทรศัพท์ (02) 835 2689
การบริการด้านพยาบาลที่ที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการเป็นบริการสำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์อื่นๆได้ เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือจากความสามารถในการเคลื่อนไหวที่จำกัดการบริการพยาบาลที่ที่พักอาศัยของผู้ใช้บริการโดยการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ / Kotisairaanhoidon puhelinneuvonta

ในการให้บริการทางโทรศัพท์สำหรับผู้ขอรับบริการพยาบาลที่ที่พักอาศัย พยาบาลจะจดบันทึกการขอใช้บริการใหม่ ให้คำแนะนำและแนะแนวทางในการบริการพยาบาลในเรื่องต่างๆ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-10.00 และ 13.00-14.00 โทรศัพท์ 044 707 2552
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 โทรศัพท์ 044 707 2552

คลินิกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติด / Päihdeklinikka ที่อยู่ Steniuksenkatu 2 เรามา

โทรศัพท์ (02) 835 2990 ตามการนัดหมายทางโทรศัพท์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-11.30

หยุดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ นอกเหนือจากเวลาที่กำหนด การมาขอรับบริการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานคลินิกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพ

ติดนี้ก็เพื่อป้องกันและลดปริมาณของปัญหาที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ยาเสพติด และผลกระทบของปัญหาที่มีต่อสังคมและต่อด้านสุขภาพ ญาติพี่น้องของผู้เสพติดสามารถนัดหมายเวลามาขอรับบริการแทนได้ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ