Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Neuvontanumerot

Päivystysnumerot

Asiakasmaksut

Kartat

Opas sairaalaan tulevalle

Osastojen ja poliklinikoiden
kotisivut


Poliklinikoiden ajanvaraus

Potilasasiamies

Ravitsemusterapia

Sairaalasielunhoito

Sosiaalityöntekijä

Steniuksen kahvio

Vierailut sairaalassa

 

Opas sairaalaan tulevalle

Tulo sairaalaan
Potilaat tulevat erikoissairaanhoitoon lähetteellä.

Ilmoittautuminen
Tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien Rauman aluesairaalan tai Satakunnan keskussairaalan Rauman yksikössä asioivat potilaat ilmoittautuvat poliklinikalle, vuodeosastolle tai tutkimuksiin tullessaan suoraan heille kutsukirjeessä ilmoitettuun yksikköön.

Potilaan kannattaa lukea saamansa kutsukirje huolellisesti ja ottaa se sairaalaan mukaan. Kutsusta käyvät ilmi kaikki hänelle tehdyt ajanvaraukset. Ajanvarauspoliklinikalle/osastolle saavuttuaan potilaat ilmoittautuvat yksiköiden toimistoihin, jossa heidät kirjataan potilaiksi. Kukin poliklinikka toimii oman aikataulunsa mukaan, joten yhtä aikaa tulleet eri vastaanottojen asiakkaat saattavat päästä vastaanotolle eri tahtiin.

Suositeltavaa on, että tullessaan käynnille potilas varmistaa, että hänen henkilö- ja läheistietonsa ovat ajan tasalla. Terveydenhuoltolain mukaan saman sairaanhoitopiirin julkisten toimijoiden tiedot muodostavat yhteisen rekisterin. Potilaalla on mahdollisuus kieltää tietojensa käyttö toisessa Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta-alueen yksikössä. Mikäli potilas haluaa kieltää tietojen käytön, hänen tulee ottaa yhteyttä hoitavaan yksikköön, josta saa tarkemmat ohjeet.

Asiakasmaksut
Uudesta potilastietojärjestelmästä johtuen poliklinikka– ja muut asiakasmaksut laskutetaan jatkossa. Maksua ei siis voi suorittaa käynnin yhteydessä, vaan potilas saa käynnin jälkeen laskun kotiinsa postissa. Kotiin tulleen laskun voi maksaa normaalisti pankin kautta tai Rauman kaupungintalolla ja Rauman aluesairaalan pääaulassa sijaitsevissa maksupisteissä.

 Lisätietoja antavat puh.
 Rauman kaupungin palvelupiste  
 Pyyrmanni 02 834 5000
 Rauman aluesairaalan  
 neuvonta 02 835 11

Mikäli potilas ei voi tulla sairaalahoitoon sovittuna aikana, siitä pyydetään ilmoittamaan mahdollisimman pian kutsussa mainittuun paikkaan uuden saapumisajan sopimiseksi. Käyttämättä ja ilman hyväksyttävää syytä peruuttamatta jätetystä avohoidon ja kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta peritään asetuksen mukainen sakkomaksu. Mikäli kysymyksessä on leikkaushoito, on otettava huomioon, että nuha, kuume, yskä ja muut tarttuvat taudit voivat olla esteenä leikkaukselle. Tällaisissa tapauksissa on hyvä neuvotella saapumisesta etukäteen potilaan kutsuneen osaston kanssa.

Mukaan sairaalan tullessa pyydetään ottamaan

 • kutsukirje
 • sairausvakuutuskortti
 • lapselle neuvolakortti
 • mahdollinen poliklinikkakortti
 • käytössä olevien lääkkeiden lääkemääräykset (reseptit) ja luettelo muistakin potilaan käyttämistä lääkkeistä
 • astmalääkkeet ja silmätipat
 • tähän sairauteen liittyvät, kotona olevat röntgenkuvat, sydänfilmit ja laboratoriovastaukset
 • henkilökohtaiset varusteet (kampa, hammasharja, parranajovälineet)
 • osastoilla voi käyttää omaa aamutakkia ja tossuja
 • oma puhelin, radio, tv, video, kannettava tietokone omalla vastuulla ja henkilökunnan luvalla

Jätä kotiin

 • korut, suuret rahasummat, pankkikirjat ja -kortit, sillä sairaala ei vastaa niistä
 • tupakointivälineet, alkoholi
 • oma auto

Tietojen antaminen
Tulohaastattelun yhteydessä hoitohenkilökunta kertoo osaston toiminnasta, hoitoperiaatteista ja päiväjärjestyksestä. Sairauteen liittyvistä asioista voi keskustella sekä lääkärin että hoitohenkilökunnan kanssa. Tulohaastattelun yhteydessä tarkistetaan kenelle potilas antaa luvan kertoa voinnistaan. Koko sairaalan henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus potilaiden sairauksien ja henkilökohtaisten asioiden suhteen.

 

Rauman aluesairaalan etusivulle

 

 

15.10.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki