Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

 

Kuntouttava työtoiminta

Kenelle?
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 17- 65 -vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, jotka kuuluvat aktivointiehdon piiriin. Asiakkaalle laaditaan aktivointisuunnitelma, johon voidaan sisällyttää kuntouttavaa työtoimintaa. Työtoiminta sovitetaan asiakkaan työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan niin, että se on työmarkkinoille pääsyn kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa.

Mitä?
Kuntouttava työtoiminta on sisällöltään hyvin lähellä normaalia työtä; toisten osalta sisältö voi olla totuttautumista säännönmukaiseen päivärytmiin ja ohjattuun toimintaan.

Miksi?
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on avata pitkään työttömänä olleille asiakkaille väylä suoraan työhön tai työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja sen jälkeen työhön. Tavoitteena on myös parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä.

Kuntouttavaan työtoimintaan tullaan oman sosiaalityöntekijän kautta.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja hankkii työpaikat ja tukee asiakasta työssäolon aikana.

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat

 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja puh.
Elina Nurmela 044 793 3359
  02 834 3359
 
 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja puh.
 Marjut Roslöf 040 172 6169
 
 Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja puh.
 Juha-Pekka Sulin 040 833 1049
  02 834 3555

Työvoiman palvelukeskus
Valtakatu 6, 26100 Rauma

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja

Työssäoloseurantalomake

 

 

 

Aikuis- ja perhetyön etusivulle

 

14.10.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki