Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Mitä ilmoituksen jälkeen?

Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta, jonka kiireellisyyden sosiaalityöntekijä arvioi välittömästi. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen takia tai lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa. Sosiaalityöntekijä ratkaisee tehdäänkö ilmoituksen perusteella tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys.

Selvitystyö toteutuu käytännössä tapaamalla vanhempia ja lapsia yhdessä ja erikseen. Tapaamisilla käsitellään lapsen ja perheen arkeen ja kasvatukseen liittyviä asioita. Esille tulleet asiat kirjataan yhteenvetoon, joka käsitellään koko perheen kanssa.

 

     
 

 

Lastensuojelun etusivulle

 

23.04.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki