Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Erityisryhmät

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (Lastensuojelulaki 1§)

Lastensuojelutyön tehtävänä on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä lapsi- ja perhekohtaista työtä.

Lainsäädännössä lastensuojelu on määrätty kunnan tehtäväksi ja lastensuojelusta vastaavat sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat.

Lastensuojelu lapsen ja perheen tukena -esite

Kasvun kumppanit

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu tarjoaa menetelmiä ja toimintatapoja lasten, nuorten ja perheiden palveluissa toimiville ammattilaisille. Lisäksi se tarjoaa tukea kuntien virkamiesjohdolle. Neuvolan, kouluterveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen lait, suositukset ja oppaat on koottu aloittain yhteen paikkaan. Sivuilta löydät myös alan koulutukset ja uutiset. www.thl.fi/kasvunkumppanit (THL)

Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun käsikirja on suunnattu ensi sijaisesti sosiaalialan ammattilaisille, mutta myös kaikille muille ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään tietoa lastensuojelutyöhön liittyen. Verkkopalvelussa on tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta. Kuvattuna on lastensuojeluprosessin eri vaiheet alkaen ehkäisevästä lastensuojelusta ja jatkuen jälkihuoltoon saakka. www.lastensuojelunkasikirja.fi (THL)

 

 
Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt sertifikaatin, joka varmentaa, että Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sosiaalipalvelujen tulosalueen Lastensuojelun laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2008 standardin vaatimukset.
 
 

Sosiaalipalvelut
etusivulle

02.05.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki