Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

 

Miten kehitysvammapalveluihin hakeudutaan?

Palvelujen piiriin tullaan ensisijaisesti  kaupungin vammaispalvelujen  kautta. Yhteyttä voi ottaa vammaispalveluohjaajaan, joka tekee tarvittaessa ensikäynnin asiakkaan luona.

Rauman kaupunki tuottaa erityishuoltopalveluja ja erityisosaamista, kuten varhaiskuntoutusta, asumista, työtoimintaa, ja sosiaalityöntekijän palveluja kehitysvammaisille sekä oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitseville. Lisäksi kaupunki ostaa erityishuoltopalveluja Satakunnan erityishuoltopiiriltä ja yksityisiltä palvelun tuottajilta sekä myös muilta kunnilta.

Rauman kaupungin kehitysvammahuollon strategiatyö kevät 2008 - kevät 2009

Asiakkaat käyttävät ensisijaisesti normaali- ja lähipalveluja, kuten neuvolaa ja omalääkäriä, päivähoitoa ja terveydenhuoltoa. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan erityispalvelujen piiriin.

  vs. sosiaaliohjaaja puh.
 Mari Laihanen 02 834 3383

 

 

 

Kehitysvammapalvelut

 

Vammaispalveluiden etusivulle

 

13.08.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki