Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa takia välttämättä tarvitsee näitä muutoksia suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Asunnon peruskorjaukseen asunnon muutostöitä ei kuitenkaan voida myöntää. Vammaispalvelulain nojalla tehtävissä asunnon muutostöissä ei ole tulorajoja.

Korvattavia muutostöitä voivat olla esimerkiksi oviaukkojen levennykset, pyörätuoliluiskan rakentaminen tai kylpyhuoneen sekä wc-tilan muutostyöt. Lisäksi vaikeavammaiselle henkilölle voidaan korvata tai antaa pitkäaikaiseen käyttöön kotona selviytymiselle välttämättömät kiinteästi asennettavat laitteet tai apuvälineet, esimerkiksi kattonostin.

 Tiedustelut  
 vs. sosiaalityöntekijä puh.
 Tea Ojala  02 834 3335
    
 Kuulovammaisten apuvälineet
 vs. sosiaalityöntekijä puh.
  Virve Pietilä 02 834 3377

 

 

 

 

Vammaispalveluiden etusivulle

 

 

 

 

13.08.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki