Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Kuljetuspalvelut

  Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus saada kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistys  vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelumatka voi suuntautua Raumalle tai lähikuntiin, joita ovat Eurajoki, Eura, Pyhäranta ja Laitila. Lisäksi korvataan opiskeluun ja työhön liittyviä matkoja. Tuki ei ole tulosidonnaista.

Vammaispalvelulain tarkoittamaa kuljetustukea ei ole tarkoitettu matkoihin, jotka korvataan muun lain nojalla, kuten esim. Kelan korvausten piiriin kuuluvat terveydenhuoltomatkat.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Henkilön, joka ei ole vaikeavammainen, mutta jolla on vaikeuksia liikkua asioilla, on mahdollista saada tulosidonnaista kuljetustukea kuukaudessa 8 yhdensuuntaiseen matkaan. Tuettuja matkoja voi käyttää Rauman kaupungin alueella.

Yksin asuva henkilö voi saada kuljetustukea, jos bruttotulot ovat enintään 1000 euroa/kk. Puolisoilla tuen saamiseksi yhteenlasketut bruttotulot voivat olla enintään 1600 euroa/kk.

Omavastuuosuus

Rauman kaupungin vammaispalvelussa on käytössä SoTe –kortti (1.3.2011 alkaen) sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalvelupalvelumatkoissa   

Taksinkuljettaja perii asiakkaalta voimassa olevan julkisen/paikallisliikenteen vakiovuorotaksan mukaisen omavastuuosuuden. Omavastuu enintään kuuteen kilometriin asti on 3,00 €/yhdensuuntainen matka.  Lasten, opiskelu- ja työmatkalaisten omavastuu on 1,50 €/yhdensuuntainen matka enintään kuuteen kilometriin asti.

Yli kuuden kilometrin matkoilla noudatetaan Matkahuollon kilometritaulukon mukaisia hintoja. 

Lisäksi kaupungissa toimii Rauman Palveluliikenne, mikä on on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia. Raision Turistiauto Oy hoitaa liikennettä matalalattiaisella pikkubussilla, jossa on tilaa pyörätuoleille ja rollaattoreille.

  puh.
 Tilauspuhelinnumero on 050 382 2005

Tiedustelut

  • puhelinaikana arkisin klo 9.00-10.00
  vs. sosiaalityöntekijä puh.
  Virve Pietilä 02 834 3377

Ohjeet päätöksen saaneille kuljetuspalvelun käyttäjille:
-
vammaispalvelulain mukainen SoTe -kuljetus
- sosiaalihuoltolain mukainen SoTe -kuljetus
- vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu,
  ulkopaikkakunnalla asuva raumalainen

Maksatukseen sekä SoTe -kortin käyttöön liittyvää asioissa lisätietoa antavat

puhelinaikana arkisin klo 9.00-10.00

  toimistosihteerit puh.
  Arja Jalonen 02 834 3370
  Elina Tuomisto 02 834 3351
   
 

 

Vammaispalveluiden etusivulle

 

 

 

13.08.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki