Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Vammaisneuvosto

Rauman Vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. 

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, seurata vammaisten tarpeiden kehitystä, edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon, seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kuntien viranomaisille.

Neuvostoon kuuluu 6 vaihtuvaa jäsentä, jotka edustavat eri vammaisjärjestöjä. Sihteerinä toimii  vammaistyön päällikkö.

Vammaisneuvoston jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja toimikaudella 2013–2014:

 puheenjohtaja  
 Rauno Glad  Rauman Seudun Tapaturma- ja
  Sairausinvalidit
 jäsenet  
 Erkki Keskiväli Rauman Sydänyhdistys
 Heli Savolainen Rauman Seudun Muistiyhdistys
 Marjatta Komaro  Rauman Reumayhdistys
 Seija Smedberg  Rauman Seudun Selkäyhdistys
 Luca Nordfors  Mielenterveysyhdistys
  Friski Tuult
 Mirja Ylikoski Kaupunginhallituksen edustaja
 Tarja Ujula  varaedustaja
 
 Vammaisneuvoston sihteeri puh.
 Vesa Kiiski 02 834 3354
 Rauman sosiaalitoimisto  
 Kalliokatu 1, 26100 Rauma  


     

 

Vammaispalveluiden etusivulle

 

09.04.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki