Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja
oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

 

 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään 80 vuotta täyttäville raumalaisille, jotka eivät ole kotihoidon palvelujen piirissä tai pysyvässä laitoshoidossa.

Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely, ja sen vastausten perusteella tarjotaan tarvittaessa kotikäyntiä.

Tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja asumista sekä arvioida ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Kotikäynnillä etsitään tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseksi, annetaan neuvontaa ja ohjausta ja pyritään ennakoimaan palvelutarvetta. Kotikäynnit tehdään ikääntyneen kotiin ja ne perustuvat vapaaehtoisuuteen. Käynnit ovat maksuttomia.

Yhteystiedot
Palvelukeskus Mansikkapaikka/Ikäkeskus
Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma

 kuntohoitaja puh.
 Leena Wallenius 040 172 9523

 

 

 

Vanhuspalvelujen
etusivulle

 

18.11.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki