Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja
oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

 

 

Ikäkeskus

Ikäkeskuksen tehtävänä on raumalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä kotona selviytymisen tukeminen monipuolisten toimintojen avulla.

Ehkäisevän työn palveluita ovat; ikäihmisten neuvontapuhelin, ehkäisevät kotikäynnit ja terveystarkastukset ja kuntoutuspalvelut.

Kuntoutuspalveluita järjestetään vanhuspalveluiden yksiköissä ja ehkäisevään työhön liittyen kotona asuville ikäihmisille.

Päivätoiminnalla ja virikeohjauksella mahdollistetaan ikäihmisten osallistuminen kodin ulkopuoliseen toimintaan ja edistetään heidän toimintakykyään.

Lyhytaikaishoidon ja omaishoidon palveluilla vahvistetaan asiakkaiden kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään ja tuetaan omaishoitajien työtä.

Ikäkeskus vastaa myös SAS-toiminnasta (Selvitä - Arvioi- Sijoita) yhteistyössä terveyskeskuksen edustajien kanssa.

Työntekijät edustavat monipuolisesti eri sosiaali- ja terveysalan ammattiryhmiä.

Yhteystiedot
Palvelukeskus Mansikkapaikka/Ikäkeskus
Steniuksenkatu 6, 26100 Rauma

 Ikäkeskuksen palvelupäällikkönä toimii
  puh.
 Arja Kumpulainen 02 834 7258
  044 793 5258

 

   

 

Vanhuspalvelujen
etusivulle

 

 

10.12.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki