Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle    

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja
oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

 

Vanhainkodit

Vanhainkodit on tarkoitettu jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa tarvitseville raumalaisille vanhuksille, jotka eivät enää selviydy kotihoidon turvin omassa kodissaan. 

Vanhainkotihoidon keskeisinä arvoina ovat inhimillisyys, luottamus ja turvallisuus.

Vanhainkotihoitoa toteutettaessa (Sosiaalihuoltoasetus 11§) asukkaalle järjestetään hänen ikänsä ja kuntonsa mukainen tarpeellinen hoito, huolenpito ja kuntoutus.

Asukkaan hoito perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Vanhainkodeissa on käytössä omahoitajajärjestelmä. Hoitotyössä käytetään kuntouttavaa työotetta asukkaan mahdollisimman hyvän elämänlaadun ylläpitämiseksi.

Vanhainkodeissa työskentelee eriasteisen hoitotyön koulutuksen saanutta henkilökuntaa, sekä kuntoutus- ja virikeohjaajia. Hoitohenkilökunnan mitoitus (0,6) on valtakunnallisten laatusuositusten mukaista keskitasoa. Erityisyksiköissä mitoitus on hieman korkeampi.

Vanhainkotihoidon hoitomaksu määräytyy asukkaan tulojen perusteella.

Tiedustelut vanhainkotipaikoista

  puh.
 Ikäkeskuksen palvelupäällikkö
 Arja Kumpulainen 02 834 7258
  044 793 5258

 

 

 

Vanhuspalvelujen
etusivulle

 

02.05.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki