Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

 

Päivystys

Päivystys on tarkoitettu äkillisesti ja vakavasti sairastuneille ja kiireellistä ensiapua tarvitseville sekä potilaille, joiden yleiskunto on äkillisesti ja merkittävästi heikentynyt.

Päivystys toimii ilman ajanvarausta ympäri vuorokauden.

  puh.
 Päivystyksen kanslia, osastosihteeri 02 835 2563

Sairaanhoidollinen neuvontapuhelin

  • arkisin klo 16.00-8.00
  • la-su ympärivuorokautisesti
  puh.
 Sairaanhoidollinen neuvontapuhelin 02 835 2670

Neuvontapuhelin on tarkoitettu sekä sairaanhoidollista neuvontaa että terveyspalvelujen käytön neuvontaa varten.

Lisäksi lääkärien ja hoitajien vastaanotolla hoidetaan oman alueen päivystysasiakkaita ajanvarauksella.

Katso lääkärien ja hoitajien vastaanotot.

  • arkisin klo 8.00-16.00

PÄIVYSTYKSEN KIIREELLISYYDEN RYHMITTELY

Päivystykseen ilmoittaudutaan vuoronumerolla, jonka jälkeen hoitaja haastattelee potilaan, arvioi hoidon tarpeen ja tekee kiireellisyysarvion. Vamman/sairauden hoidon kiireellisyys arvioidaan lääketieteellisin perustein. Kiireellisyysarviota voidaan muuttaa potilaan voinnin muuttuessa. Kiireellisyysluokitus takaa sen, että vakavasti sairaat pääsevät lääkärille nopeammin. Näin ollen ilmoittautumisjärjestys ei ole hoitojärjestys.

ABCDE-kiireellisyysryhmittelyssä noudatetaan seuraavia tavoiteaikoja:
A Potilaan hoito aloitetaan välittömästi
B Potilaan hoito aloitetaan 10 min kuluessa
C Potilaan hoito aloitetaan tunnin kuluessa
D Potilaan hoito aloitetaan kahden tunnin kuluessa
E Ei päivystyskäyntiä vaativa sairaus, ABCD-ryhmien potilaat hoidetaan ennen E-ryhmän potilaita.

Odotusaikaan vaikuttaa kiireellisten potilaiden määrä ja hoitoisuus sekä röntgen- ja laboratoriotutkimusten valmistuminen. Ruuhkautumisesta johtuen odotusaika lääkärille saattaa venyä useisiin tunteihin. Toivommekin, että harkitsette, voitteko sairauden takia odottaa esimerkiksi seuraavaan aamuun ja varata ajan omalle terveysasemalle.

Sairaankuljetus

Sairaankuljetuksen tehtävänä on kiireellistä apua tarvitsevien ensihoito paikan päällä sekä hoitoa tarvitsevan kuljetus lääkärin luo.
Satakunnan pelastuslaitos huolehtii tarvittaessa myös potilassiirroista sairaanhoidon yksiköstä toiseen.

Toiminnasta vastaavat

Ylilääkäri

osastonhoitaja
Niina Mitikka-Kurkinen

 

  Avoterveydenhuollon
  etusivulle

 

03.09.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki