Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Lihantarkastus

Luonnonvaraisen riistan lihantarkastusta ei voi tehdä enää 1.9.2013 alkaen muussa paikassa kuin riistankäsittelylaitoksessa, riistankäsittelylaitokseksi hyväksytyssä kotieläinten teurastamossa tai pienteurastamossa tai luonnonvaraisen riistan teurastamiseen hyväksytyssä poroteurastamossa. Lihantarkastuksen järjestämisestä näissä laitoksissa vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Niin kutsutussa lahtivajassa voidaan käsitellä ainoastaan sellaista luonnonvaraisen riistan lihaa, jolle ei tehdä lihantarkastusta. Lihaa voidaan toimittaa lahtivajasta pieniä määriä vähittäismyyntiin ilman lihantarkastusta. Lihan toimittaminen vähittäismyyntiin edellyttää, että huoneistosta on tehty elintarvikehuoneistoilmoitus ja että huoneisto kuuluu elintarvikelain mukaisen säännöllisen valvonnan piiriin.

Lahtivajasta ei voi toimittaa lihaa hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin (laitoksiin). Lihaa ei voi toimittaa esimerkiksi hyväksyttyyn leikkaamoon leikattavaksi tai hyväksyttyyn lihavalmistelaitokseen makkaran tai säilykkeiden raaka-aineeksi.

Lisätietoa aiheesta saa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran internet-sivuilta.

   

 

Eläinlääkintähuollon etusivulle

 

01.10.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki