Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Terveysvalvonta käsittää elintarvikevalvonnan, terveydensuojeluvalvonnan, tupakkalain mukaisen valvonnan ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonnan, tuoteturvallisuusvalvonnan ja kemikaalivalvonnan. Terveydensuojeluvalvonnan piiriin kuuluvat esimerkiksi talous- ja uimavesien valvonta, asumisterveysasiat, erilaisten yleisten tilojen kuten koulujen ja päiväkotien terveydellisten olojen valvonta ja joidenkin muiden huoneistojen, kuten kampaamojen ja kauneushoitoloiden toiminnan valvonta.

Terveysvalvonnan pääasialliset valvontakeinot ovat hyväksymis- ja lupahakemusten sekä ilmoitusten käsittely ja valvonnan kohteisiin tehtävät tarkastukset. Tarkastushavaintojen johdosta voidaan antaa kehotuksia ja määräyksiä. Koska mahdollisuudet aktiiviseen tarkastustoimintaan ovat valvonnan voimavarojen vähäisyydestä johtuen rajalliset, ottaa terveysvalvonta mielellään vastaan myös yleisön huomioita mahdollisista epäkohdista.

Toiminnan suunnittelulla pyritään varmistamaan voimavarojen mahdollisimman tehokas käyttö. Toimintaa varten laaditaan vuosittain valvontasuunnitelma.

Hakemusten ja ilmoitusten käsittely samoin kuin terveysvalvonnan tekemät tarkastukset ovat valvontakohteelle maksullisia. Voimassa oleva maksutaksa löytyy ylävalikosta kohdasta palvelumaksut

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Rauman kaupungin terveydensuojelujärjestys

Palvelulain (1166/2009) 11§:ssä tarkoitetut lupahakemusten tavanomaiset käsittelyajat Rauman ympäristöterveydenhuollossa

Hakemuksen tyyppi

Tavanomainen käsittelyaika

Elintarvikelain (23/2006) 14 – 15 §:n mukainen elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus

n. 1 viikko

Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukaisen talousvettä toimittavan laitoksen hyväksymishakemus

n. 2 viikkoa

Tupakkalain (693/1976) 10 b §:n mukainen tupakan myyntilupahakemus

n. 1 viikko

Lääkelain (395/1987) 54 a §:n mukainen nikotiinivalmisteiden myyntilupahakemus

n. 1 viikko

 
 Käyntiosoite Lensunkatu 9, Rauma
 Postiosoite PL 283, 26101 Rauma
 Laskutusosoite

 
Rauman kaupunki/
Sosiaali- ja terveysvirasto/
Ympäristöterveydenhuolto
PL 12, 26101 Rauma
 puh. 02 835 2935
 faksi  02 835 2938
 sähköposti terveysvalvonta(at)rauma.fi
 
 

 

Ympäristöterveydenhuollon etusivulle

 

 

02.01.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki