Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Talousveden valvonta

Rauman kaupungin alueella toimii kaksi vesilaitosta, joiden toimittaman veden laatua valvotaan säännöllisesti. Vesijohtoverkostoista otetaan molemmille vesilaitoksille laaditun valvontatutkimussuunnitelman mukaisesti näytteitä, jotka tutkitaan Rauman Ympäristölaboratoriossa. Verkostovesien laadusta tehdään vuosittain yhteenvedot.

Terveysvalvonnan henkilökunta neuvoo yksityisten kaivojen omistajia talousveden laatuun liittyvissä asioissa. Kaivon omistaja voi halutessaan tutkituttaa veden laadun Rauman Ympäristölaboratoriossa. Talousvesikaivon veden laatu olisi suositeltavaa tutkituttaa vähintään 5 vuoden välein.

Rauman verkostovesien valvontatutkimustulokset

Linkit pdf -tiedostoina.

 

 

 

Terveysvalvonnan etusivulle

Ympäristöterveydenhuollon etusivulle

 

 

10.11.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki