Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle   

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

 

Eläinlääkäripalveluiden maksut

Kunnaneläinlääkärit perivät antamastaan eläinlääkäriavusta ja siihen liittyvistä palveluista eläimen omistajalta tai haltijalta virkaehtosopimuksen mukaisen palkkion, matkakustannusten korvauksen sekä korvauksen käyttämistään lääkkeistä ja tarvikkeista aiheutuneista kustannuksista.

Maksut peritään aina käteisellä.

Eläinlääkäritaksa: www.kuntatyonantajat.fi
(Virka- ja työehtosopimukset; Lääkärisopimus; Terveyskeskusten lääkärit ja hammaslääkärit sekä Kunnalliseläinlääkäritaksa)

 

 

 

 

Asiakasmaksujen etusivulle

Eläinlääkintähuollon etusivulle

 

22.05.2013

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki