Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Neuvontanumerot

Päivystysnumerot

Asiakasmaksut

Kartat

Opas sairaalaan tulevalle

Osastojen ja poliklinikoiden
kotisivut


Poliklinikoiden ajanvaraus

Potilasasiamies

Sairaalasielunhoito

Sosiaalityöntekijä

Steniuksen kahvio

Vierailut sairaalassa

 

Rauman aluesairaalan asiakasmaksut

  • Poliklinikkakäyntimaksu on 29,30 €

  • Käyttämättä tai peruuttamatta jääneestä poliklinikkakäynnistä tai kalliista tutkimuksesta peritään asetuksen mukainen 36,20 €: n peruutusmaksu. Maksua ei saa kuitenkaan periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy. Maksua ei peritä alle 15 -vuotiailta henkilöiltä.

  • Jos potilas tutkimuksen jälkeen otetaan välittömästi osastolle, poliklinikkamaksua ei peritä tai se hyvitetään hoitopäivälaskussa.

  • Sarjahoitomaksu on 8 €. Maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Sarjahoitomaksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

  • Päiväkirurginen toimenpide 96,40 €.  Jos potilas  joutuu jäämään hoidettavaksi osastolle, peritään lisäksi 34,80 €/ hoitopäivä toimenpidettä seuraavilta hoitopäiviltä.

Hoitopäivämaksut

  • 34,80 €/hoitopäivä
  • Vuodeosastohoidossa olevalta potilaalta laskutetaan sekä tulo- että lähtöpäivä
  • Maksukaton (679,00 €) täyttymisen jälkeen 
    16,10 €/hoitopäivä (peritään yli 18 v)

Maksuja ei saa kuitenkaan periä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Kalenteripäiviin lasketaan mukaan myös hoitopäivät muissa sairaaloissa, josta potilaan tai huoltajan on itse esitettävä todiste.

Hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudelta. Jos potilas siirtyy toiseen kunnalliseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siirtopäivältä.

Pitkäaikaisen laitoshoidon (arvioitu kesto yli 3 kk) osalta maksu on maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu.

Yleisvaarallisten tartuntatautien (esim. tubi) ja hengityshalvauspotilaiden hoito on maksutonta.

Lääkärintodistuksesta ja lausunnosta peritään erillinen maksu, joka vaihtelee todistuksen laajuuden ja käyttötarkoituksen mukaan, enintään 36,20 € ja ajokorttitodistus 43,60 euroa.

Jos potilas ei itse maksa hoitomaksujaan, hänen on esitettävä maksusitoumus esim. työnantajan vakuutustodistus, sairauskassan tai sosiaali- ja terveyslautakunnan maksusitoumus

Maksukatto

Asiakasmaksuista kalenterivuoden aikana aiheutuville kustannuksille on määrätty  679 €:n maksukatto. Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät  palvelut maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Laitoshoidosta  peritään kuitenkin 16,10 € ylläpitomaksu maksukaton täyttymisen jälkeenkin (ei peritä alle 18-vuotiailta).

  Maksukattoasiat puh.
  02 835 2608

 

   

 

Asiakasmaksujen etusivulle

Rauman aluesairaalan etusivulle

 

 

01.04.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki