Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle   

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 


Lapset

Nuoret

Aikuiset

Ikäihmiset

Vammaiset

Muut palvelut
 

Oma hoito ja oma-apu


Avoimet työpaikat

Lomakkeet

Tutkimusluvat

 

Terveydenhuollon maksukatto

Kohtuuttoman korkeaksi nousevan maksurasituksen estämiseksi on asiakasmaksulaissa säädetty palvelujen käyttäjälle kalenterivuoden aikana ns. 679 euron maksukatto. Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, jonka hoitopäivämaksu putoaa 34,80 eurosta 16,10 euroon. Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi.

Vapaakorttien myöntäminen on keskitetty Rauman aluesairaalan sisääntuloaulassa sijaitsevaan kassapalvelu- ja laskutuspisteeseen

  puh.
  02 835 2608

TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATTOSÄÄNNÖKSIÄ

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto. Maksukaton (679 euroa) täyttymisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, jonka hoitopäivämaksu putoaa 34,80 eurosta 16,10 euroon. Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi.

Maksukaton laskentaan sisältyvät palvelut ovat kunnallisten laitosten seuraavat maksut:

 • käyntimaksut ja vuosimaksut terveyskeskuslääkärin vastaanotolle
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon laitosmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjahoidon maksut

Muut maksut eivät kerrytä maksukattoa. Ulkopuolelle jää kunnallisista maksuista esim. terveyskeskuksessa perittävät seuraavat maksut:

 • todistusmaksut
 • sakkomaksut peruuttamatta jätetyistä ajanvarausvastaanotoista
 • kotisairaanhoidon maksut
 • hammashuollon maksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Maksukaton täyttymisen jälkeen saa ns. vapaakortin, jonka antaa se laitos, jossa maksukatto täyttyi. Vapaakortti on voimassa aina ko. vuoden loppuun asti. Seuraava kertymäkausi alkaa aina taas seuraavan vuoden alusta.

Säilytä kuitit, koska vapaakortin saamiseksi on asiakkaan pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

 

 

 

Asiakasmaksujen etusivulle

Terveyspalveluiden etusivulle

 

01.04.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki