Sosiaali- ja terveysviraston etusivulle  

   
 
      Sosiaali- ja terveyspalvelut       Yhteystiedot         Hallinto        Haku/hakemisto     Sähköinen ajanvaraus    Palaute
 

 

Avoterveydenhuolto

Apuvälinepalvelut

Astma ja keuhkoahtaumatauti

Diabetesneuvonta ja hoitotarvikejakelu

Ehkäisyneuvola

Fysioterapia

Hoitotarvikejakelu

Hygienia ja tartuntataudit

Jalkaterapia

Kouluterveydenhuolto

Kuntoutuksen asiakastyöryhmä

Lastenneuvola

Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto

Mielenterveyspotilaiden hoito ja hoidon ohjaus

Naisten mammografiaseulonnat

Naisten terveystarkastukset

Opiskeluterveydenhuolto

Psykologit

Puheterapia

Päihdeklinikka

Päivystys

Reumataudit

Rintamaveteraanien kuntoutus

Rokotukset

Sairaanhoidollinen neuvontapuhelin

Sairaankuljetus

Salmonella-asiat

Sopeutumisvalmennus

Suun terveydenhuolto

Toimintaterapia

Tuberkuloosiasiat

Työterveyshuolto

Ympärivuorokautinen sairaanhoidollinen
neuvontapalvelu

Äitiysneuvola

Sosiaalipalvelut

Aikuis- ja perhetyö

Aikuissosiaalityö

Asukastuvat

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu

Kehitysvammapalvelut

Kuntouttava päihdetyö

Kuntouttava työtoiminta

Lastensuojelu

Lastenvalvojan palvelut

Lastensuojeluilmoitus

Terapeuttinen tuki

Mielenterveyspalvelut

Omaishoito alle 65 vuotiaille

Perustoimeentulotuki

Perhetukikeskus

Sosiaalinen luototus

Sosiaaliohjaus

Sosiaalipäivystys

Sosiaalityön neuvonta

Sillanpieli

Toimeentulotuen käsittelyvaihe

Toimeentulotuki

Työllistämisprojekti RaUMA

Työtoimintakeskus
Lensun Pooki

Työvoiman palvelukeskus

Vammaispalvelut
 

Vanhuspalvelut

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Ikäihmisten neuvontapuhelin

Ikäkeskus

Ikääntyvien neuvola

Kotihoidon palvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Lyhytaikaishoito

Omaishoito yli 65 vuotiaille

Sinisaaren palvelukeskus

Tehostettu palveluasuminen

Vanhainkodit

Veteraanit

Rauman aluesairaala

Kirurgia

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Lastentaudit

Leikkaus ja anestesia

Naistentautien ja äitiyspoliklinikka

Sisätaudit

Opas sairaalaan tulevalle

Poliklinikoiden ajanvaraus

Ravitsemusterapia

Sairaalasielunhoito

Sosiaalityöntekijä

Vierailut sairaalassa

Välinehuolto
 

Terveyskeskussairaala

Hoidon järjestelijä sairaalassa

Muistipoliklinikka

Palliatiivinen vastaanotto

Potilaan hoito sairaalaosastolla

Ravitsemusterapia

Saattohoito potilaan kotona

Sairaalasielunhoito

Sairaalahoito potilaan kotona

Sosiaalityöntekijä

Ympäristöterveyden-huolto

Asunnot ja muut huoneistot

Elintarvikevalvonta

Eläinlääkintähuolto

Eläinlääkärien vastaanotot

Eläinlääkäripäivystys

Eläinsuojelu

Kuluttajaturvallisuus- valvonta

Lihantarkastus

Löytöeläimet

Talousveden valvonta

Terveysvalvonta

Tupakkavalvonta

Uimavesien valvonta

Ympäristölaboratorio

 

Muut palvelut

Asiakasmaksut

Hallintopalvelut

Neuvontanumerot

Potilasasiamies

Päivystysnumerot

Sosiaaliasiamies

Steniuksen kahvio

Toiminta-avustus

 

 

02.09.2014

Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma              vaihde 02 83411 tai 02 83511               sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi

© Copyright 2010 Rauman kaupunki