Kaupungin etusivulle  

   
 

 Tekninen virasto                  Rakennusvalvonta                  Kiinteistö ja mittaus                  Tontti- ja toimitilarekisteri

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jossa luodaan edellytykset toimivalle, terveelliselle, viihtyisälle ja taloudelliselle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Rauman kaupungin kaavoitusyksikkö valmistelee yleis- ja asemakaavat, poikkeamisluvat, suunnittelutarveratkaisut sekä rakennuslupalausunnot maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen. Maankäytön suunnittelussa yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kaupungissa. Asemakaavassa puolestaan kohdennetaan suunnittelu yleiskaavaa pienemmälle alueelle, tarkentaen suunnittelun sisältöä ja rakentamisen periaatteita. Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleis- ja asemakaavat.

Yleisiin kaavoitusta koskeviin kysymyksiin vastataan ensisijaisesti Palvelupiste Pyyrmanissa osoitteessa Valtakatu 2, 26100 Rauma. Kaavoitus sijaitsee kaupungintalon 3. kerroksessa.

 


   
 
 

Kaupungintalo, Kanalinranta 3, 26101 Rauma              vaihde 02 83411 tai fax 834 3630            kaavoitus@rauma.fi

© Copyright 2014 Rauman kaupunki  | Sivukartta