Raumalogo Rauman kaupunki
Raum o ain raum Yhteystiedot Haku Linkit Palaute
Rauma-info Palvelut Hallinto In english
 

Rauman kaupunki
02 834 11 (vaihde)
Kaupungintalo
Käyntiosoite: Kanalinranta 3
Postiosoite: PL 41, 26101 Rauma
Laskutusosoite: PL 12, 26101 Rauma
Avoinna: ma, ke ja to klo 8-16
ti klo 8-17 , pe klo 8-15
Puhelin: 02 834 11 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo@rauma.fi
Faksi: 02 822 0262
Y-tunnus 0138780-9
Palvelupiste Pyyrman
Käyntiosoite: Valtakatu 2, 26101 Rauma
Avoinna: ma, ke ja to klo 9-16
ti klo 9-17 , pe klo 9-15
Puhelin: 02 834 5000
Sähköposti: palvelupiste@rauma.fi
Yleinen palveluneuvonta, kassa-asiat
Kulttuuri- ja vapaa-ajan asiakaspalvelu
Teknisen viraston asiakaspalvelu
Rakennusvalvonnan päivystys
Matkailuneuvonta
Maahanmuuttajien palvelut
Henkilökohtainen sähköposti: etunimi.sukunimi@rauma.fi

Rauman Energia | Hankintapalvelut | Henkilöstöpalvelut | Jätehuoltolaitos | Kaavoitus | Kansalaisopisto | Kaupunginjohtajat | Hallintopalvelut | Kiinteistö- ja mittaustoimi | Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus| Kunnallistekniikka | Elinkeino- ja suunnittelupalvelut | Kasvatus- ja opetusvirasto | Maahanmuuttotoimisto |
Palvelupiste PyyrmanPelastuslaitos |Poliisilaitos | Rakennusvalvonta | Rauman Vesi | Rekisterit | Satama |Sosiaali- ja terveysvirasto | Talouspalvelut | Tekninen virasto |Tietohallintopalvelut | Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus | Viestintäpalvelut | Ympäristönsuojelu | Ympäristöterveydenhuolto |Ympäristötoimi |

Rauman Energia
Rauman Energia Oy Kairakatu 4 02 837 781
Faksi 02 8377 8779
 
Hankintapalvelut
Hankintapäällikkö Aerila Jaakko 02 834 4638
Hankintainsinööri Heino Niina 02 834 4641
Hankintasihteeri Marjatta Pikkujämsä 02 834 3632
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos
Johtaja Heikintalo Seppo 02 834 4620
Hevossuon kaatopaikka 02 823 5954
 
Kaavoitus, Kanalinranta 3
kaupunkisuunnittelujohtaja Eskolin Juha 02 834 3660
 
Kaupunginjohtajat, Kanalinranta 3
Kaupunginjohtaja Kari Koski 02 834 3000
0500 757 567
Apulaiskaupunginjohtaja Tomi Suvanto 02 834 3001
044 534 3001
Kaupunginjohtajien sihteeri Liukkonen Sirpa 02 834 3014
 
Hallintopalvelut, Kanalinranta 3
Hallintojohtaja Salo Sari 02 834 3010
 
Henkilöstöpalvelut, Kanalinranta 3
Henkilöstöjohtaja Mäki Tuija 02 834 3030
Kiinteistö- ja mittaustoimi, Kanalinranta 3
Kaupungingeodeetti Juhani Korpinen 044 533 6950
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, Nortamonkatu 5
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yleisjohto
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Strander Soile 02 834 3070
-Kulttuuripalvelut
Kulttuuripäällikkö Kupari Risto                             02 834 3520
- Liikuntapalvelut
Liikuntatoimen johtaja Rannikko Anu  02 834 3580
- Nuorisopalvelut  
Nuorisopäällikkö Hämäläinen Anja   02 834 3269
- Matkailu
Matkailupäällikkö Villanen Irene 02 834 3513
- Matkailuneuvonta 02 834 3512
- Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
Vs. rehtori Timo Katila 02 834 3550
- Kansalaisopisto, Aittakarinkatu 10
Rehtori Seikola Helinä 02 834 4510
- Kirjasto, Alfredinkatu 1
Kirjastopalveluiden johtaja  Hara Karri 02 834 4530
- Museo, Kauppakatu 24
Museonjohtaja Siltavuori-Illmer Kirsi-Marja 02 834 3525
Kunnallistekniikka, Kanalinranta 3
Kunnallistekniikan päällikkö Kolehmainen Antti 02 834 4630
 
Maahanmuuttotoimisto, Valtakatu 2
Maahanmuuttokoordinaattori Juho Suoramaa 044 793 5215
044 793 5218
Puh./Faksi 02 834 3486

Kasvatus- ja opetusvirasto, Lyseokatu 2
Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi 02 834 3226
050 559 0048
Perusopetuspäällikkö Viljanen-Lehto Hanna 02 834 3231
Palvelupiste Pyyrman
Asiointisähköposti: palvelupiste@rauma.fi
Palveluesimies Mari Soilukari 02 834 5000
Pelastuslaitos, Sahankatu 4
Toimistonhoitaja Leila Järvenpää 044 701 7305
Aluepalopäällikkö Juha Suonpää 044 701 7383
Paloasemamestari 044 701 7318
Lääkintämestari Petri Liukkonen 044 701 7427
Palotarkastaja Tuomas Klimoff 044 701 7302
Palomestari Mirva Torvinen 044 701 7333
Valmiusmestari Tiina Kielinen 044 701 7304
Pelastusviranomaispäivystäjä (24h) 044 701 7353
Paloesimies 044 701 7311
Toimistosihteeri Outi Kiiskilä 044 701 7306
 
Poliisilaitos
Hätänumero 112
Satakunnan hätäkeskus, Pori 02 620 5112
Palvelupäivystys, ilmoitukset 071 874 6100
 
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Gröndahl Esa 02 834 4740
 
Rauman Vesi
Toimisto 02 834 3613
Käyttöpäällikkö Erama Juho-Pekka 040 519 9637
Verkostoinsinööri Kylä-Kause Jarmo 02 834 4624
Vesilaitoksen vikapäivystys 044 534 1960
Viemäripäivystys työajan ulkopuolella 0400 723 141
Rauman oikeusaputoimisto
 
Rekisterit
Rauman maistraatti, Aittakarinkatu 21
- asiointisähköposti: info.rauma@maistraatti.fi
- asukasluettelot 071 874 1103
- holhousrekisteri 071 874 1119
- kauppa- ja yhdistysrekisteri 071 874 1117
- kotipaikkatiedot 071 874 1118
- rakennus- ja huoneistorekisteri 071 874 1104
- venerekisteri 071 874 1100
- väestörekisteri 071 874 1105
- äänioikeusrekisteri 071 874 1105
 
Rauman Satama, Hakunintie 19
Vaihde 02 834 4712
Satamajohtaja Asumalahti Hannu 02 834 4710
Vt. apulaisjohtaja Roberts Tanja 02 834 4709
  
Sosiaali- ja terveysvirasto, Steniuksenkatu 2
Asiointisähköposti: sosiaalijaterveysvirasto@rauma.fi
Neuvonta/sosiaalivirasto, Kalliokatu 2 02 834 4599
Terveyskeskuksen palvelupiste, Steniuksenkatu 2 02 835 2608
Sosiaali- ja terveysjohtaja Antti Parpo 02 835 2600
Talous- ja hallintopäällikkö Mattila Anita 02 835 2602
 
Talouspalvelut, Kanalinranta 3
Talousjohtaja Mervi Raita 044 793 3060
Tekninen virasto, Kanalinranta 3
Asiointisähköposti: tekninenvirasto@rauma.fi
Teknisen toimen johtaja Heikintalo Seppo 02 834 4620
Tietohallinto, Kanalinranta 3
Tietohallintopäällikkö Kartano Teppo 02 834 3053
Elinkeino- ja suunnittelupalvelut, Kanalinranta 3
Suunnittelujohtaja Aro-Heinilä Asko 02 834 3088
Vanhan Rauman korjausrakentamiskeskus
Rakennusarkkitehti Saarinen Kalle 02 834 4750
Viestintäpalvelut
Viestintäpäällikkö Lehtonen Kristiina 02 834 3597
 
Ympäristönsuojelu, Kanalinranta 3
Ympäristönsuojelupäällikkö Hyvärinen Juha 02 834 4755
 
Ympäristöterveydenhuolto, Lensunkatu 9
Asiointisähköposti: terveysvalvonta@rauma.fi
Neuvonta 02 835 2935
Terveysvalvonnan johtaja Tiina Laitala 02 835 2930
 
Ympäristötoimi, Kanalinranta 3
Ympäristötoimenjohtaja Korpinen Juhani 02 834 4760