002039 Keskustan osayleiskaavan muutos ja laajennus