002041 Vanha-Lahden osayleiskaava

Tavoite:

Vanha-Lahden alueen yleispiirteinen kaava laaditaan vaiheissa tapahtuvaa asemakaavoitusta varten.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta luonnos (päivitetty 22.11.2018)
Selostus luonnos

Vanha Lahti OYK havainne 1
Vanha-Lahti OYK havainne 2
Vanha-Lahti OYK havainne 3
Vanha-Lahti OYK havainne 4
Vanha-Lahti OYK leikkaus kanava

Liitekartta 1: kooste luonto- ja maisemaselvityksistä