002044 Pohjoisten kyläalueiden osayleiskaava

Tavoite:

Alueella valmistaudutaan tulevaisuudessa laadittavaan osayleiskaavaan
EAKR-rahoitteisten selvitysten tekemisellä.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus
Rakentamistapaohje
Korjaustapaohje

Selvitykset:

Arkeologinen selvitys
Rakennusinventointi 2014
Luontoselvitys 2014
Kulttuuriympäristöselvitys
Maisemaselvitys 2014
Liikenneselvitys
Tulvariskikartta