002045 Kortelan-Vasaraisten-Soukaisten osayleiskaava

Tavoite:

Alueelle laaditaan kyläalueiden ympäristöä koskeva osayleiskaava, jossa määritellään alueen maankäytön toimintaedellytykset.