002046 Itäisten kyläalueiden osayleiskaava

Tavoite:

Hankkeen tarkoitus on löytää uusia osallistavan suunnittelun tapoja ja sekä säilyttää arvokkaan ympäristön elinvoima että vahvistaa paikallisten sitä kohtaan tuntemaa arvostusta. Hanketta vetää Rauman kaupungin kaavoitus, ja se on suurelta osin Leader-rahoitteinen. Hankeaika on 1.9.2015-31.12.2017.

Materiaalit:

Leader -hanke

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset:

Rakennusinventointi 2016