002048 Keskustan osayleiskaavan päivitys

Tavoite:

Rauman keskustan osayleiskaavaa ollaan muuttamassa siltä osin kun se koskee Petäjäksen, Poroholman ja Fåfängan sekä Kappelinsalmen alueita, Sinkokadun ympäristöä ja Papinhaan sekä Papinpellon alueita.

Tarkoituksena on päivittää osayleiskaava vastaamaan nykyisiä tarpeita ja vaatimuksia sekä kehittää aluetta Yleiskaava 2030 linjausten mukaisesti.

Kaavoitustyön tavoitteena on laatia suunnittelualueelle maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma ja se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Osayleiskaavatyön rinnalla valmistellaan asemakaavamuutoksia alueelle.

Materiaalit:

002048 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

002048 Kaavakartta Luonnos
002048 Selostus Luonnos

Selostuksen liitteet:

Liitteet 2-6 Hakemistokartta ajantasakaavat maanomistus
Liitteet 7-9 Tehdyt selvitykset luonto kulttuurihistoria maisema
Liite10 Rakennemalli
Liite11 Yleiskaava 2030
Liite12 Telakkaranta havainnollistus
Liite13 Viher- ja virkistysverkko
Liite16 Viranomaisneuvottelu 6.5.2021 muistio

Selvitykset:

Keskustan osayleiskaavan päivitys Selvitykset
Rauman kaupan selvityksen päivitys 2019
Sinkokadun ja Poroholman alueen luontoselvitys 2020
Sinkokadun ja Poroholman alueen liito–oravaselvitys 2020