003023 Karvari-Rannikon ranta-asemakaava

Tavoite:

Tutkitaan mahdollisuutta nykyisten rakennuspaikkojen uudelleensijoittelulle. Rakennusoikeutta ei lisätä.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus
Poistuva kaava

Selvitykset:

Luontoselvitys
Maisema-analyysi
Ote maisemaselvityksestä

Muuta:

Neuvottelumuistiot
Palauteraportti