01–099 Tornela

Tavoite:

Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Materiaalit:

Kaavakartta
Selostus