01-101 Kairakatu 1

Tavoite:

Vähittäiskaupan suuryksikön alue

 

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus
Poistuva kaava

Asemakaavaan liittyvät asiakirjat ja selvitykset:

Hulevesiselvitys 2016
Luontoselvitys 2006
Maisemaselvitys 2013
Tiva kaupan selvitys 2012
Tiva kaupan päivitys 2014