01-104 Kairakatu pohjoispää

Tavoite:

Radan ja valtatie 8 välisellä alueella tutkitaan alueen tehostamista ja uudelleenjärjestelyjä.

Materiaalit:

Selvitykset: