01-104 Kairakatu pohjoispää

Tavoite:

Kaavamuutoksen tavoitteena on Kairakadun teollisuusalueen
tehostaminen. Kaavassa on tarkoitus poistaa valmius radan alittavalle
tunnelille Kairakadun pohjoispäässä, laatia asemakaava valtatie 8 alueelle
ja samalla poistaa Valtatien 8 ja toteutumattoman ratavarauksen
eritasoliittymävaraus kaava-alueen eteläosassa.

Materiaalit:

01–104 Osallistumis– ja arviointisuunnitelma

01–104 Kaavakartta
01–104 Selostus liitteineen
01–104 Poistuva kaava

Selvitykset:

Rauman Kairakadun pohjoispään luontoselvitys 2021
TIVA_Maisemaraportti_01102012