01-105 FereCenter

Tavoite:

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää tontin kaavamääräykset
sekä sijoittaa rakentamista Kairakadun varteen alueelle, joka on osoitettu
nykyisessä asemakaavassa pysäköintialueeksi. Pysäköinti sijoittuu vastaa-
vasti kaavan mukaiselle rakennusalalle.

Materiaalit:

Kuulutus: osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä 3.11.2022 – 5.12.2022

01-105 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

01-105 Kaavakartta Luonnos
01-105 Selostus liitteineen Luonnos
01-105 Poistuva kaava

Selvitykset:

FereCenterin luontoselvitys 2017
Hulevesisuunnitelma 2016
Kaupallinen selvitys 2022
Maisemaraportti 2012