01-105 FereCenter

Tavoite:

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on päivittää tontin kaavamääräykset sekä sijoittaa rakentamista Kairakadun varteen alueelle, joka on osoitettu nykyisessä asemakaavassa pysäköintialueeksi. Pysäköinti sijoittuu vastaavasti kaavan mukaiselle rakennusalalle.

Materiaalit:

01-105 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

01-105 Kaavakartta Ehdotus
01-105 Selostus ehdotus
01-105 Poistuva kaava

Selvitykset:

FereCenterin luontoselvitys 2017
Hulevesisuunnitelma 2016
Kaupallinen selvitys 2022
Maisemaraportti 2012