02–304 Kanalinsuu

Tavoite:

Uutta merellistä keskusta-asumista.

Materiaalit:

Selvitykset: