02–306 Karinkenttä

Tavoite:

Kaavalla on tarkoitus liittää vajaakäytössä oleva suunnittelualue nykyistä paremmin osaksi keskustaa. Tavoitteena on luoda mahdollisuus viihtyisän ja toiminnoiltaan monipuolisen alueen syntymiselle. Kaavatyön lähtökohtina ovat alueen ja lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen ja tukeminen, korkealaatuinen arkkitehtuuri ja kaupunkikuva, ympäristön viihtyisyys ja toimivuus sekä toimiva liikenne.

Kaavassa on tarkoitus osoittaa paikka uudelle uimahallille, joka korvaa Äijänsuon alueella olevan nykyisen uimahallin. Uimahallin yhteyteen on tarkoitus varata alue liikuntahallille. Suunnittelualueelle on tavoitteena myös osoittaa lisää asuin- ja liiketilaa.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
02–306 Kaavakartta
02–306 Selostus
02–306 Selostuksen liitteet
02–306 Rakentamistapamääräykset

 

Selvitykset ja muu materiaali:

Rakennettavuusselvitys
Maaperätutkimus
Liikennemeluselvitys
Tiedoteraportit rakennusinventoinneista
Liikennevaikutukset
Perusteet Lyseon purkamiselle
Havainne pysäköintipaikat maksimi