02–307 Sofronoffin huvilan asemakaavamuutos

Tavoite:

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että päärakennukselle suunniteltu uusi käyttö palvelu-, liike- ja toimistokäytössä mahdollistuu. Hakijan toissijaisena vaihtoehtona on päärakennuksen muuttaminen asunnoiksi.
Kaavatyön yhteydessä tarkastellaan missä määrin kiinteistön rakennuksia voidaan käyttää asuinkäytössä. Hakijan tavoitteena on kahden uuden asunnon sijoittaminen piharakennukseen. Kaavoituksen yhteydessä määritellään kiinteistöä palvelevien pysäköintipaikkojen määrä ja osoitetaan ajoyhteys tontille.
Erityisesti tavoitteena on huomioida kiinteistön rakennustaiteelliset ja rakennussuojelulliset arvot.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus liitteineen