02-308 Maakaasuterminaalin asemakaavamuutos

Tavoite:

Asemakaavan muutos laaditaan osalle satama-aluetta nesteytetyn maakaasun (LNG) vastaanottoa, varastointia ja jakelua palvelevan laitoksen sijoittamiseksi.
Maankäytön suunnittelussa huomioidaan turvallisuusnäkökohdat.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus liitteineen
Poistuva kaava

Selvitykset:

LNG-kaavamuutoksen meluselvitys
LNG-kaavamuutoksen turvallisuustarkastelu
LNG-kaavamuutoksen vaikutusarviointi