02–316 Kalliokatu 21 ja 25

 

Tavoite:

Hakijat ovat ilmoittaneet 23.9.2014 kirjatussa kaavamuutoshakemuksessa hankkeen tavoitteeksi seuraavaa: ”Yhtiömme pyytää, että Kalliokadun, Alhonkujan ja Satamakadun väliselle alueelle muutettaisiin asemakaavaa siten, että korjauskehotuksia saanut betoninen autopaikoitusrakennus voitaisiin korvata ympäristönmukaisella kerrostalolla”.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus
Poistuva kaava

Selvitykset:

Kalliokatu Satamakatu – Rakennettu ympäristö -selvitys