02–320 Seminaarinmäki

Tavoite:

Tavoitteena on muuttaa asemakaava siten, että se mahdollistaa vanhan tontin jakamista pienempiin osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Ruokalarakennuksen tilalle tavoitteena on rakentaa uusi liike- /asuinkerrostalo.

Materiaalit:

02-320 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

02-320 Seminaarimäen kaavakartta, luonnos
02–320 Alustava maankäyttöluonnos
02–320 Selostus luonnos
02–320 Rakentamistapaohjeet
02–320 Havainnepiirros
02–230 Havainnemallin kuvaistutus

Selvitykset:

02–320 Rauman seminaarin rakennusinventointi 2020
02–320 Rauman Seminaarinmäen kulttuurikasvillisuusselvitys 2020
02–320 Rauman Seminaarinmäen meluselvitys 2020