02–320 Seminaarinmäki

Tavoite:

Tavoitteena on muuttaa asemakaava siten, että se mahdollistaa vanhan tontin jakamista pienempiin osiin ja vajaakäyttöisten rakennusten muuttamisen asuinkäyttöön. Ruokalarakennuksen tilalle tavoitteena on rakentaa uusi liike- /asuinkerrostalo.

Materiaalit:

02–320 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

02–320 Kaavakartta
02–320 Selostus
02–320 Rakentamistapaohjeet
02–320 Havainnepiirros
02–320 Viitesuunnitelma tontti 261–7 OOPEAA
02–320 Vastineet lausuntoihin mielipiteisiin muistutuksiin ja kooste palautteesta

Selvitykset:

02–320 Rauman seminaarin rakennusinventointi 2020
02–320 Rauman Seminaarinmäen kulttuurikasvillisuusselvitys 2020
02–320 Rauman Seminaarinmäen meluselvitys 2021