02-321 Viipurinpuisto

Tavoite:

Viipurinpuiston asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta käyttää osaa puistosta päiväkodin ulkoilualueena siten, että alueen puusto ja puistomaisuus edelleen säilyvät.

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
02-321 Kaavakartta
02-321 Selostus liitteineen
02-321 Poistuva