02-328 Tarvosaaren koulu

Tavoite:

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia, onko mahdollista erottaa Tarvosaaren koulu omaksi kiinteistökseen ja minkälainen käyttötarkoitus rakennukselle olisi sopiva ottaen huomioon kaupunkikuvalliset, rakennustaiteelliset
ja historialliset arvot. Samalla päivitetään asemakaava vastaamaan rakentunutta kaupungintalon korttelia ja arvioidaan suojelutarvetta.
Mikäli päädytään ratkaisuun erottaa Tarvosaaren koulu erilliseksi kiinteistöksi, tulee suunnitelman sisältää ratkaisu riittäville tilavarauksille pysäköinnin ja pihatoimintojen järjestämiseksi vaikeuttamatta muun korttelinosan toimivuutta.

Materiaalit:

Kuulutus: Luonnos nähtävillä 23.5.2024 – 26.6.2024

02-328 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

02-328 Kaavakartta Luonnos
02-328 Selostus Luonnos
02-328 Rakentamis- ja korjaustapaohjeet
02-328 Poistuva

Selvitykset:

Rauman Kaupungintalon korttelin rakennusinventointi