03-087 3. kaupungin osa

Tavoite:

Asemakaavan ajanmukaisuustarkastelu ja toteutumattoman kerrostalokaavan muuttaminen siten, että nykyinen rakennuskanta säilyy.

Materiaali:

Selvitykset: