03-090 Kaivopuistontie 1 ja 3

Tavoite:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena sovittaa yhteen uudisrakentaminen, rakennussuojelu sekä liikerakentaminen.

 

Materiaali:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
03-090 Kaavakartta
03-090 Selostus
03-090 Havainne
03-090 Poistuva

Selvitykset:

Rakennusinventointi 3. kaupunginosa 2013