04-072 Maanpään alueen asemakaava

Tavoite:

Kaupungin on tarpeen varautua siihen, että elinkeinorakenteen kehittymisen takia alue olisi tulevaisuudessa logistiikan sekä metsä- ja biotalouden yritystoiminnan aluetta.

Materiaalit:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Selostus liitteineen

Selvitykset:

Arkeologinen inventointi 2014
Liito-oravaselvitys 2015
Luontoselvitys 2014
Maisemaselvitys 2015
Meluraportti 2015
Rakennusinventointi
Vesilintulaskennat ja kehrääjäselvitys 2015