04-073 Avainvahe

Tavoite:

Tontin sisäisen ajoyhteyden muuttaminen katualueeksi.

Materiaali:

Selvitykset: